Realisatie: TiDi Graphics

Kosten van een verwijzing

De hulp van een diëtist wordt vergoed via de basisverzekering. Vanaf 1 januari 2013 is er 3 uur diëtetiek per jaar opgenomen. Via uw aanvullende verzekering is er mogelijk meer vergoeding. Raadpleeg hiervoor uw polis.

Indien uw behandeling onderdeel uitmaakt van gestructureerde ketenzorg in het kader van diabetes mellitus, zijn er voor u géén kosten aan de begeleiding door een diëtist verbonden.

Hoewel de diëtist direct toegankelijk is en u wettelijk geen verwijsbrief van uw arts nodig heeft, stellen sommige verzekeraars dit nog als eis. Raadpleeg ook hiervoor uw polis.