Realisatie: TiDi Graphics

Kinderfysiotherapie

Een kinderfysiotherapeut begeleidt kinderen (in de leeftijd van 0-18 jaar) met een lichamelijke stoornis dmv oefenen/bewegen. Het doel is om de juiste voorwaarden te scheppen voor een optimale ontwikkeling van het kind.

Een vertraagde of afwijkende ontwikkeling kan het gevolg zijn van een aandoening aan de zintuigen, organen of het houding- en bewegingsapparaat. Voorbeelden zijn: vertraagde sensomotorische ontwikkeling, abnormale spierspanning, opvallende motoriek, CARA, hyperactiviteit, schrijfproblematiek, torticollis, houdingsafwijking.

Via de huisarts of specialist (meestal na signalering door ouders, consultatie bureauarts, jeugdarts of docent), wordt het kind verwezen naar de kinderfysiotherapeut. Deze gaat het kind eerst observeren en onderzoeken, en zo nodig, informatie inwinnen op school. Afhankelijk van de resultaten stelt de kinderfysiotherapeut een behandelplan op.

De behandeling zal erop gericht zijn de zintuiglijke en motorische ontwikkeling van het kind te stimuleren. er wordt geoefend met kindvriendelijk oefenmateriaal, dat de kinderen stimuleert en plezier geeft om bij de kinderfysiotherapeut te gaan oefenen. Daarnaast worden de ouders, leerkrachten e.a geïnstrueerd, zodat ze meer inzicht krijgen in de problematiek van het kind.

Hierdoor krijgen ze meer mogelijkheden het kind in het dagelijks functioneren te begeleiden. Voor meer informatie en behandeling kunt U bij ons terecht.