Realisatie: TiDi Graphics

Verklaring omtrent het mondkapje

Vanaf 1 december is het verplicht om in publieke binnenruimtes een mondkapje te dragen. De overheid heeft daarbij aangegeven dat er een uitzondering wordt gemaakt voor mensen die vanwege een beperking of ziekte voor mensen die vanwege een beperking geen mondkapje kunnen dragen of opzetten. Deze mensen kunnen zelf aannemelijk maken dat zij zijn uitgezonderd van deze verplichting. De Landelijke Huisartsenvereniging (LHV) heeft meermaals aan de overheid laten weten en blijven dit benadrukken dat (huis)artsen geen verklaringen over hun eigen patiënten afgeven, zoals  de afspraken zijn in Nederland.

Bijvoorbeeld door een kaartje te laten zien waardoor duidelijk wordt dat iemand onder zo’n uitzonderingsregel valt. Dat kaartje en de toelichting op het gebruik daarvan is te vinden op de https://www.vilans.nl/vilans/media/documents/files/uitzonderingskaart-mondkapjes.pdf