Realisatie: TiDi Graphics

Wat is triage?

Wat is triage?

Wanneer u belt naar de huisartsenpraktijk om een afspraak te maken krijgt u de assistente aan de telefoon. Zij vraagt u naar de reden van uw bezoek en stelt u vervolgens een aantal vragen om uw hulpvraag te verduidelijken. Aan de hand van uw antwoorden kan de assistente beoordelen hoe u het beste geholpen kunt worden. Dit is triage!

De assistenten hebben een medisch beroepsgeheim.


Triage voorkomt lange wachttijden in de praktijk, ondanks de toenemende drukte. Wij willen zorgen dat u als patiënt de juiste zorg krijgt, op het juiste moment en bij de juiste hulpverlener. Onze assistenten stellen geen diagnoses maar achterhalen met behulp van de triagewijzer wanneer en bij wie u gezien moet worden.

Om u zo goed mogelijk te kunnen helpen stellen de assistenten u een aantal vragen en zullen aan de hand van de antwoorden aan u een voorstel doen. Er zijn verschillende mogelijkheden:

  • De assistente geeft u een advies, zij zal dit advies dezelfde dag nabespreken met de huisarts.
  • De assistente vraagt de huisarts om u terug te bellen.
  • De assistente maakt een afspraak voor een consult bij de huisarts, praktijkondersteuner of assistente.
  • De assistent vraagt de huisarts om bij u langs te gaan voor een visite.

Wanneer uw klachten niet dringend gezien moeten worden kan de assistente een voorstel doen voor een afspraak op een later moment. Wanneer u meerdere dingen wilt bespreken zal de assistente een dubbele afspraak voor u maken. 

De triagewijzer die onze assistenten gebruiken is samengesteld door het Nederlands Huisartsen Genootschap. Onze assistenten hebben een aanvullende cursus gevolgd om triage toe te kunnen passen. Natuurlijk zullen de assistenten altijd handelen in samenspraak en overleg met de huisartsen. 


Hoe kunt u bijdragen aan een goede triage?

Om er voor te zorgen dat wij u op de juiste manier helpen, het spreekuur soepel verloopt en de wachttijden zoveel mogelijk kunnen worden beperkt, is het van belang dat u duidelijk aangeeft waarvoor  u wilt komen.

Wanneer u meerdere klachten heeft wil de assistente dit graag weten, zij kan dan voldoende spreekuurtijd inplannen in de agenda.