Realisatie: TiDi Graphics

Duur van een consult

Een gewone afspraak duurt 10 minuten. De huisartsen zullen zo goed mogelijk proberen een consult in die tijd af te ronden maar dat kan in sommige gevallen toch uitlopen. Indien u denkt meer tijd nodig te hebben, bij voorbeeld omdat u meerdere problemen wilt bespreken of omdat u een gesprek wilt, kunt u dat bij het maken van de afspraak aangeven. De assistente zal daar dan extra tijd voor reserveren.

Huisvisites

De visites worden na het ochtendspreekuur gedaan. Na die tijd kunnen alleen in spoedgevallen nog patiënten thuis worden bezocht. Indien mogelijk graag visite aanvragen voor 11.00u.