Realisatie: TiDi Graphics

Klachtenformulier

Wij streven naar optimale zorg. Mocht u niet tevreden zijn over onze praktijk, dan zoeken wij samen met u naar een oplossing. U kunt uw klacht bespreken met uw huisarts of schriftelijk melden via dit formulier. U kunt dit document hier ook downloaden om te printen. Indien de behandeling van deze klacht niet tot een oplossing leidt,  dan kunt u uw klacht indienen bij de regionale klachtencommissie.

Huisartsenpraktijk Triniteit is aangesloten bij Stichting Huisartsenzorg Zuid-Nederland, Postbus 8018, 5601 AK Eindhoven. Website: www.klachtenhuisarts.nl

Uw gegevens (degene die de klacht indient)
*
*
*
*
Gegevens van de patient
*
*
*
Aard van de klacht
*
*

*
*