Realisatie: TiDi Graphics

Wat is mijngezondheid.net?

MijnGezondheid.net biedt de mogelijkheid om via internet uw gezondheidszaken met uw huisartsen gemakkelijk en snel te regelen.
Via het portaal MijnGezondheid.net kunt u thuis uw herhaalmedicatie bestellen, een afspraak maken met uw huisarts, een e-consult aanvragen bij uw huisarts of een deel van uw dossier inzien. Ook vindt u op MijnGezondheid.net betrouwbare informatie over uw aandoeningen en de medicijnen die u gebruikt.
Verder kunt u een reisdocument samenstellen via mijngezondheid.net.

Wie kan gebruik maken van MijnGezondheid.net? 

Wanneer u bent ingeschreven als patiënt bij een van de huisartsen van huisartsenpraktijk Triniteit, kunt u gebruik maken van deze service.

Wat kan ik allemaal met MijnGezondheid.net?

U kunt in de e-agenda een afspraak plannen voor het spreekuur van uw huisarts, een vraag stellen via een e-mail consult aan uw huisarts, labuitslagen bekijken en een deel van uw medisch dossier inzien. U heeft verder toegang tot duidelijke en vertrouwde informatie over gezondheid en ziekte. Verder kunt u via deze service uw actuele herhaal receptuur aanvragen.

Aanmelden voor MijnGezondheid.net 

Zodra u zich hebt aangemeld via onderstaande link, op het portaal van MijnGezondheid.net krijgt uw huisarts hiervan bericht. Wij sturen u dan een bevestiging en zorgen ervoor dat u binnen 5 werkdagen gebruik kunt maken van uw zorgdossier thuis. Daarna kunt u inloggen mbv uw digi-D via de link hieronder. De eerste keer dat u thuis inlogt tekent u digitaal het contract voor veilige en betrouwbare uitwisseling van uw gegevens met huisartsenpraktijk en apotheek.

https://aanmelden.mijngezondheid.net/mgn-aanmeldformulier/?code=5V8RGOT5aM2yOOCSUa0TZkDdE2cekqP2LIcXXDlJ%2FQAVwTY1r58wTOKAtOpBTdtR

Is MijnGezondheid.net veilig? 

MijnGezondheid.net maakt gebruik van een besloten en beveiligd netwerk op internet. Om in te kunnen loggen heeft u een DigiD met sms-functie en een mobiele telefoon nodig. DigiD is de elektronische legitimatie voor internetdiensten van de overheid (o.a. belastingdienst). De overheid heeft geen inzage in uw gegevens op MijnGezondheid.net. Informatie over DigiD en het aanvragen hiervan vindt u op www.digid.nl.  In onderstaande link vind u een korte handleiding DigiD voor Mijngezondheid.net.

Handleiding DigiD

Direct inloggen

400_inlogbutton_mgn.gif