Realisatie: TiDi Graphics

Privacy

De logopedist neemt kennis van feiten van vertrouwelijke aard. Binnen de logopediepraktijk wordt zorgvuldig omgegaan met deze informatie. Het privacyreglement van de NVLF zal worden nageleefd eveneens als de klachtenregeling van de NVLF.

Verder is de Meldcode Huiselijk geweld van toepassing.