Realisatie: TiDi Graphics

Verpleging en verzorging

Verpleging en verzorging kunt u aanvragen als u zorg nodig heeft omdat u bijvoorbeeld chronisch ziek bent of net teruggekeerd bent uit het ziekenhuis. U kunt dan rekenen op verpleging en verzorging die op voorhand gepland en geregeld is όf op afroep in acute en onvoorziene omstandigheden bij u thuis nodig is.

Een verpleegkundige of een verzorgende staat 24 uur per dag paraat om u te helpen bij een acuut zorgprobleem. Wij streven er naar dat er binnen 20 minuten een zorgverlener bij u is. Het betekent niet alleen voor uzelf een veilig gevoel, maar ook voor uw familie kan het een goede ondersteuning zijn.

Voor de zorg op afroep is een aansluiting nodig op de SPAZ-alarmcentrale. Wij kunnen u hierbij helpen om de aansluiting te realiseren.

Onder ‘verpleging en verzorging’ biedt ZorgSaam u de volgende vormen aan:

  1. Persoonlijke verzorging
  2. Verpleging
  3. Intensieve (nacht)zorg
  4. Advies, instructie en voorlichting

 

1. Persoonlijke verzorging

Bij ziekte of handicap kan het zijn dat u uw dagelijkse lichamelijke verzorging niet meer zelf kunt doen. Bijvoorbeeld zelfstandig opstaan, wassen en aankleden, naar bed gaan, steunkousen aantrekken, eten en drinken enz. Afhankelijk van uw behoeften en wensen kunt u beroep op ons doen. Verder kan de verzorgende u adviezen geven over aanpassingen in huis of de aanschaf van hulpmiddelen, zodat u zo lang mogelijk thuis kunt blijven wonen.

2. Verpleging

ZorgSaam wilt graag voldoen aan uw wens om zo lang mogelijk thuis verpleegd te worden of zo snel mogelijk vanuit het ziekenhuis weer naar huis te kunnen. Onze verpleegkundigen zijn opgeleid voor het verrichten van verpleegkundige handelingen, zoals wondbehandeling, geven van injecties, pijnpompen installeren, sondevoeding toedienen, blaaskatheters en infusen verwisselen.

Verder kan de verpleegkundige u begeleiding en ondersteuning bieden bij het omgaan met een (chronische) ziekte of handicap door het geven van advies, instructie of voorlichting.

c. Intensieve (nacht)zorg

Intensieve (nacht)zorg kunt u aanvragen als u ernstig ziek bent en toch thuis wilt zijn. U kunt hierbij denken aan: wachten op een opname in een verpleeghuis of thuis willen sterven. De vorm van intensieve zorg is afhankelijk van uw behoeften en is in principe tijdelijk.

d. Advies, instructie, voorlichting

Heeft u behoefte aan advies, instructie of voorlichting over een aandoening of over uw leefsituatie? Onze medewerkers geven u en/of uw gezinsleden informatie en begeleiding over bijvoorbeeld het medicijngebruik, veiligheid in huis en informeren u over patiëntenorganisaties.

Voor informatie en advies over astma en COPD, diabetes, incontinentie, kanker, reuma en MS hebben we gespecialiseerde verpleegkundigen ter beschikking.