Realisatie: TiDi Graphics

Huisartsenpraktijk Oostelijk Bolwerk

In de linkerbalk vindt u informatie over de volgende onderwerpen:

 • Contactgegevens.
 • Openingstijden.
 • Spreekuren.
 • Herhaalrecepten.
 • Afspraken maken.
 • Inschrijven in onze praktijk.
 • Algemene medische informatie.
 • Urineonderzoek.
 • Acupunctuur.
 • Klachtenregeling.
 • Doorgeven van nieuwe persoonsgegevens.
 • Keurmerk NHG-praktijkaccreditering.
 • Procedure ziekmelding voor grensarbeiders.
 • Verstrekken van medische verklaring aan derden.
 • Informatie over het aanvragen van zorg.
 • Vacatures.
 • Wilsverklaring rondom levenseinde.
 • Privacyreglement.