Realisatie: TiDi Graphics

Landelijk schakel Punt

Toestemming Landelijk Schakel Punt

Uw huisarts, uw apotheek en het ziekenhuis kunnen uw medische gegevens delen met andere zorgverleners. Bijvoorbeeld als een andere arts ( zoals bij de huisartsenpost) of apotheek uw medische gegevens nodig heeft om u snel, goed en veilig te helpen.

Het delen van uw medische gegevens gebeurt via het Landelijk Schakelpunt (LSP). Maar alleen als u dat goed vindt.

Wilt u toestemming regelen voor het elektronisch beschikbaar stellen van uw medische gegevens via het Landelijk Schakelpunt?

Ga dan naar de website www.ikgeeftoestemming.nl u kunt daar uw toestemming regelen voor uw huisarts, apotheek en het ziekenhuis.