Realisatie: TiDi Graphics

Huishoudelijke hulp

Soms lukt het niet meer om alle taken nog zelf te doen. Bijvoorbeeld vanwege de leeftijd, ziekte of andere omstandigheden. Huishoudelijke hulp bestaat in de eerste plaats uit huishoudelijke werkzaamheden zoals het schoon houden van het huis, de was, strijken, de boodschappen enz.

Maar het kan ook gaan om verzorgende en huishoudelijk begeleidende werkzaamheden. Onder verzorgende werkzaamheden horen de zorg voor jonge kinderen en de huiselijke opvang van zieke gezinsleden. Onder huishoudelijk begeleidende werkzaamheden hoort ondersteuning bij de regievoering van de huishouding, psychosociale ondersteuning, advies, instructie en voorlichting met betrekking tot de huishouding.

Voor de huishoudelijke begeleiding beschikken we over specifiek bijgeschoolde medewerkers.