Realisatie: TiDi Graphics

Atrosenetwerk

Het artrose netwerk is opgezet op initiatief van oefentherapeuten Cesar en Mensendieck uit de regio West Brabant en Zeeland en is met name bedoeld voor 50-plussers. Het netwerk bestaat uit oefentherapeuten die zich verplicht hebben te werken volgens de richtlijn artrose van de VvOCM, aangevuld met de laatste inzichten over evidence based practice en patiëntgestuurde zorg.

Alle therapeuten werken, via het netwerk, ook mee aan onderzoek, gericht op het verder ontwikkelen van de beste oefentherapeutische behandelmethodes voor artrose. Dit, opdat u ook in de toekomst kunt rekenen op de best mogelijke zorg.

Waarom een artrose netwerk?

Uit onderzoek kwamen een aantal zaken naar voren, die zijn meegenomen in de opzet van dit behandelprotocol

  • Patiënten met artrose zijn het meest gebaat bij een behandeling, waarbij het dagelijks functioneren en de dagelijkse bewegingen centraal staan.
  • Het opvoeren van het niveau van oefeningen van licht naar zwaar onder deskundige begeleiding kan gebeuren zelfs als de patiënt pijn heeft. Dit heeft geen verslechtering van de artrose tot gevolg, maar verbetert wel de mogelijkheden van de artrosepatiënt.
  • Artrosepatiënten laten zich vaak teveel leiden door pijn. Zij gaan dan minder bewegen en beseffen niet, dat zij daardoor de verschijnselen van artrose juist kunnen verergeren.
  • Artrosepatiënten hebben baat bij extra begeleiding aangezien de behandeling op een gegeven moment stopt, maar de aandoening artrose chronisch is. Een persoonlijk oefenschrift of dossier kan de patiënt hierbij behulpzaam zijn.
  • Vraag/patiënt gestuurde zorg geeft een beter eindresultaat.

Voor meer informatie: www.artrosenetwerk.nl