Realisatie: TiDi Graphics

Wat is oefentherapie Cesar / Mensendieck

De oefentherapieën Cesar en Mensendieck zijn paramedische behandelmethodes, gericht op behandeling en voorkoming van klachten ten gevolge van een onjuist houdings- en bewegingspatroon, al dan niet veroorzaakt door een bepaalde afwijking of ziekte.

Basisgedachte

Mensen lopen, gaan zitten, staan op. Mensen bukken, tillen, springen. Iedereen doet dit op zijn eigen manier, maar niet iedereen gebruikt bij dezelfde beweging dezelfde spieren in dezelfde mate.

Het zijn bewegingen die zo vanzelfsprekend zijn geworden, dat we er niet of nauwelijks over nadenken. Totdat er iets misgaat. Misschien heeft u verkeerd getild en heeft u daardoor nu pijn in uw rug, of heeft u uw buikspieren verwaarloosd en uw rug overbelast. Of heeft u jarenlang alles op één spier gezet, terwijl u er drie of vier had kunnen gebruiken.

Wat er ook gebeurd is, als u bereid bent zelf iets te doen aan uw pijnklachten, kunnen de oefentherapieën Cesar en Mensendieck  goede behandelingsmethodes voor u zijn.

De basisgedachte is:

  • dat er een optimaal grondpatroon van bewegen is aan te wijzen en
  • dat iedereen goede houdings- en bewegingsgewoonten kan ontwikkelen via een gericht leerproces.

Doel

Het doel is de klachten te doen verdwijnen, verminderen en/of te voorkomen, uitgaande van ieders, strikt persoonlijke, bewegingsmogelijkheden en rekening houdend met de bepaalde situatie waarin een ieder zich bevindt.

De oefentherapeut kijkt samen met u naar uw lichaamshouding en manier van bewegen. Wat gebeurt er als u zit, loopt of andere bewegingen maakt? Welke spieren en gewrichten krijgen het daarbij zwaar te verduren? Daarbij wordt niet alleen naar uw klacht gekeken, maar naar uw hele lichaam. Spiegels zijn daarbij een hulpmiddel om u te laten zien wat uw gewoontehoudingen zijn en wat u daaraan zou kunnen verbeteren.

Natuurlijk is het niet gemakkelijk gewoontes van jaren te veranderen. Daarom zal de oefentherapeut altijd rekening houden met de omstandigheden thuis en op het werk.

Werkwijze

De oefentherapeut stelt een op de persoon gericht behandelplan op, dat bestaat uit een zorgvuldige keuze van oefeningen.
Als uitgangspunten voor dit behandelplan gelden:

  • de diagnose van de arts
  • het onderzoek van de oefentherapeut
  • de individuele situatie en mogelijkheden van de patiënt
  • het doel van de therapie

De patiënt moet zelf actief aan de therapie deelnemen en leren begrijpen en voelen hoe en waarom bewegingen het best op een bepaalde manier kunnen worden  uitgevoerd, want: een belangrijke voorwaarde voor een blijvend resultaat is het inpassen van het  geleerde  in het dagelijks leven.

Met behulp van de oefentherapeut leert u om bewuster om te gaan met uw lichaam. U zult merken dat u steeds vaker automatisch kiest voor een betere houding en een meer gezonde manier van bewegen. En zo bent u dus uiteindelijk zelf degene die uw klachten kan verhelpen of verminderen.