Realisatie: TiDi Graphics

Cursussen

Wij organiseren regelmatig cursussen, gespreksgroepen en themabijeenkomsten op het gebied van gezondheid en ziekte. Enkele voorbeelden zijn omgaan met diabetes, thema-avonden voor mantelzorgers en stoppen met roken. Voor actuele informatie over het cursusaanbod zijn aparte folders beschikbaar. Ook op onze website www.zorgsaam.org vindt u informatie hierover.