Realisatie: TiDi Graphics

Verstrekken van medische verklaringen aan derden

Uw huisarts schrijft in principe geen medische verklaringen aan bedrijven en instanties.

Alleen op schriftelijke vragen van een medisch adviseur kan de huisarts antwoorden. Dit antwoord wordt gericht aan de medisch adviseur.

En dan uitsluitend met uw schriftelijke toestemming dat uw huisarts specifiek op deze vragen mag antwoorden.

Hiervoor worden aan de vragende partij kosten in rekening gebracht.