Realisatie: TiDi Graphics

Inzage Medisch Dossier

Inzage Medisch Dossier.

 

Patiënten en cliënten hebben recht op inzage in hun gegevens in het medisch dossier, zoals röntgenfoto's, diagnoses en operatie-verslagen. Alleen persoonlijke werkaantekeningen van een zorgverlener (zoals huisarts) mag de patiënt niet inzien. Om inzage te verkrijgen kunt u zich aanmelden via mijn gezondheidsnet. https://home.mijngezondheid.net/

Voor nadere informatie: https://www.pharmapartners.nl/resources/uploads/2020/02/optie-mgn-patienten-folder-1-HZ.pdf