Realisatie: TiDi Graphics

Openingstijden

Maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur.

Tijdens de lunchpauze, van 12.00-13.00 uur, uitsluitend voor spoedgevallen bereikbaar.

Buiten deze uren kunt u zich wenden tot de Huisartsenpost "de Honte", tel 0115-643000.