Realisatie: TiDi Graphics

Griepvaccinaties- en pneumokokkenvaccinaties 2021

De griep en pneumokokken vaccinatie wordt dit jaar gegeven op zaterdag 20 november, zoals vermeld staat op de uitnodiging.

De brief hiervoor dient u mee te nemen. Graag komen op het voor u aangegeven tijdstip, dit is op volgorde van uw achternaam. 

Zonder brief wordt u niet geprikt.

Indien u niet kunt komen kunt u na 20 november mailen: poh.praktijkbolwerk@ezorg.nl  wanneer de herhaalmiddag is en krijgt u hiervoor een uitnodiging. 

Indien u geen brief hebt ontvangen omdat u bijvoorbeeld bij ons bekend staat als griep weigeraar kunt u na 20 november mailen met de praktijkondersteuner: poh.praktijkbolwerk@ezorg.nl . Deze kijkt wanneer er een herhaalmiddag is en of er voldoende vaccin is. 

Meer informatie over de griep en pneumokokken is te vinden op: